corisslide1.png

Nyní jste na stránce:

MOZAIKVýrobky CORIS®CORIS

Kontaktní informace

Coris - Color s.r.o.
Říčanská 1251
763 12 Vizovice

tel./fax: +420 577 452 143
mobil: +420 603 515 053
coris@coris-vizovice.czFASADEN MOZAIK

Dekoratívní mozaiková omítka

Složení

Směs barevného a nebarevného keramičitého písku a speciálních tříděných mramorovitých zemi dispergovaných ve vodní disperzi akrylátového kopolyméru s přísadou aditiv.

Použití

ekoratívní omítka FASADEN® MOZAIK se používa na ochranu stavby před pověternostními vlivy a její barevné ztvárnění. Dál se používá jako konečná povrchová vrstva pro stavby a objekty, hlavně na sokle, pilíře, sloupy a pod. Je vhodná i proe povrchovou úpravu interiérů. Dekoratívní omítky je možné nanášet na všechny druhy hladkých stavebních podkladů jako jsou vyzrálé štukové minerální omítky, cementovláknité, sadrokartónové desky, dřevotřísky.

Vlasnosti

Je odolná vúči otěru, je mrazuvzdorná, umyvatelná a je vhodná na silně namáhané plochy.

  • Velikost zrna: 1,5 mm
  • Spotřeba: 4,5 - 5 kg/ m2
  • Vydatnost: 5 - 6 m2/ z vědra

Barevné odstíny

vzorkovnice P&J COLOURS

Požadavky na podklad

Všechny podklady musí být pevné rovné, hladké, nepohyblivé suché, bez trhin prachu a mastnoty jako i bez volně oddelitelných častic. Při renovaci musí být podklad zbavený všech starých nátěrů a malt, které by mohly snížit přilnavost, omítky k podkladu. Na soklových plochách, hlavně tam, kde dosahuje sokl až po zem je nutné, aby byl podklad dokonale odizolovaný od vlhkosti. Před nanášením penetrace musí být vysprávky a nové omítky suché a dostatečne vyzráté. Pracovní teplota podkladu +8°C až +20°C. Nanášenou plochu je nutné chránit před přímým sulnečním zářením, deštěm, mlhou a silným větrem.

Způsob zpracování

Suchý podklad se důkladně napenetruje penetračním roztokom. Velmi savé podklady je vhodné penetrovat i víc krát. Po uschnutí penetrace můžeme nanášet omítku. Omítka je zpracovatelná v dodané formě v případě potřeby je možné konzistenci upravit malým množstvím vody. Omítka „FASADEN® MOZAIK“ se na podklad nanáší rovnoměrně nerezovým hladítkem. Bezprostředne po nanesení se omítka uhladí a utlačí nerezovým hladítkem tak, aby mezi zrníčky nebyl volný prostor. Po dobu práce se doporučuje průběžně ponořit a čistit nářadí v čiste vodě. Před použitím promíchat nerezovou zednickou lžící (ne vrtačkou s násadou.)

Doba schnutí (při teplote +20°C a 65% relatívní vlhkosti)

  • cca 7 hodin – omítka suchá na dotyk (nelepí)
  • cca 15 hodin – není zapotřebí chránit před deštěm

Čištění

Nářadí a nádoby je pořebné ihned po použití umýt vodou.

Skladování

Mozaikové omítkové hmoty sa skladují v původních obalech při teplotě +5°C až +25°C v suchých a uzavřených skladech. POZOR! CHRÁŇTE PŘED MRAZEM A PŘÍMÝM SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM

Balení 25 kg vědro, 1 paleta = 16 věder = 400 kg

Záruční doba

24 měsíců od data výroby v neporušeném obalu.

Bezpečnost práce

Mozaikové omítky jsou nehořlavé a netoxické. Při dodržování základních hygienických zásad je mozaiková omítka zdravotně nezávadná. Při práci si chraňte tělo pracovním oděvem ruce rukavicemi, nekryté časti těla ochranným krémem. Při práci nepit, nejíst, nekouřit. Po ukončení práce si umyjte ruce teplou vodou, mydlem a ošetřete regeneračním krémem.

Základní technické parametry

Technické údaje Požadovaná hodnota
Naměřená hodnota
Objemová hmotnost čerstvé malty -
1740 kg./m3
Vodotěsnost max. 2 l.m-2 za 30 min
max. 0,05 l.m-2 za 30 min
Přidržnost k podkladu (k betonu po 28 dnech)
min.0,25 N.mm-2
min.0,8 N.mm-2
Mrazuvzdornost (15 zmraz. cyklov) min.0,25 N.mm-2
min.1,1 N.mm-2
Otěruvzdornost min. 20 min.
nad 30 min.
Ekvivalentní difuzní tloušťka max.0,5 m
0,48

Upozornění

Nanesená hmota musí být zabezpečená proti mrazu a dešti až do úplného vyschnutí (při teplotách pod 10° C a vysoké vlhkosti se doba schnutí prodlužuje až na 72 hodin).

Poznámka

Není vhodný na čerstvé vápenné omítky.

výrobce: P+J colours, s.r.o.,
dodavatel: Coris – Color s.r.o.

Vzorníky

Vzorník barevnosti Vzorník barevnostiRealizace: Enzon