FASADEN

Popis

Fasaden je vysoce kvalitní tenkovrstvá omítka připravena k okamžitému zpracování, vyrobená na bázi akrylátové disperze, granulátů přírodního kameniva, pigmentů a vhodných aditiv.

Použití

Fasaden se používá k barevnému a estetickému ztvárnění fasád, budov a k jeho ochraně před povětrnostními vlivy. Tenkovrstvé omítky se aplikují na klasické výrazné omítky, beton a podobně. Dále se Fasaden používá jako konečná vrchní vrstva na jakýkolivzateplovaní systém. Je vhodná i k povrchové úpravě interiérů budov.

Příprava podkladů

Všechny podklady musí být rovné, pevné a nepohyblivé bez trhlin, suché, zbavené prachu a mastnoty. Při renovacích musí být podklad zbaven všech starých nátěrů a malt, které by mohly snížit přilnavost omítky k podkladu. Opravené a obnovené fasádní plochy se musí ve struktuře shodovat s původní omítkou. Před nanášením penetračního nátěru musí být vyspravená místa dokonale suchá. Nejnižší teplota při zpracování by neměla klesnout pod +5 stupňů Celsia. Nanášenou plochu je třeba chránit před deštěm a před přímím sluncem.

Způsob zpracování

Suchý podklad se jedenkrát důkladně natře rozmíchaným penetračním roztokem. Penetrační roztok by měl být barevně shodný s omítkovou směsí. S nanášením omítky je možné začít až za 24 hodin po penetraci. Omítka Fasaden se na podklad nanáší rovnoměrně antikorovým hladítkem. Kruhovým nebo lineárním pohybem dosáhneme požadované struktury omítky. Je důležité dbát na to, aby se omítka drásala mokrá na mokrou tak, aby nevznikaly viditelné stopy po napojení.

Čištění

Nářadí a náčiní je nutné ihned po použití umýt vodou. Zároveň je třeba očistit všechny vestavěné prvky na fasádě jako okna, obklady, oplechování apod

Upozornění

Chránit před mrazem a přímím slunečním žárem.

Balení

15, 25 kg

Základní technické parametry

Přídržnost k podkladu
1,3 N/mm2
Difuse
0,08 m
Vodotěsnost
0,36 l/m2
Mrazuvzdornost
1,2 N/mm2
Otěruvzdornost
< 60 min.