SEFAB INTERIER

Popis

Je jednosložková disperzní barva, obsahující plnivo jemné zrnitosti, anorganické pigmenty, protiplísňové a disperganční prostředky a další prostředky vhodně upravující vlastnosti hmoty. Nátěry jsou prodyšné, otěruvzdorné, omyvatelné a zdravotně nezávadné. Barva je vyráběna ve dvou variantách. SEFAB Interier JEMNÝ – jde o hladkou barvu a SEFAB Interier HRUBÝ se středně zrnitou strukturou se zrnem 0,35mm v bílém a barevném provedení . Tónuje se podle všech dostupných vzorníků barev Sefab, resp.podle předlohy dodané zákazníkem. Výrobek je ekologicky šetrný a ředí se vodou.

Použití

SEFAB INTERIER je určen speciálně na sádrokarton, vápenné nebo vápenocementové vnitřní omítky, beton, cementotřískové desky a panely z lehčených materiálů. Vápenné a frontonové starší nátěry je nutno před aplikací řádně odstranit, popřípadě omýt a zpevnit penetračním nátěrem Sokrat 2802 ředěným vodou v poměru 1 díl Sokratu 2808 na 4 díly vody.Sádrokartonové desky je vhodné předem napenetrovat. Pokud je vápenných nebo frontonových nátěrů více vrstev (tři i více), je nutno tyto vrstvy odstranit.

Sefab Interier HRUBÝ se úspěšně aplikuje jako podkladní vrstva pod tapety COLORTAP (www.colortap.cz)

Sefab Interier nepředstavuje žádné zdravotní rizika a je vhodný pro požití do prostor, kde dochází k nepřímemu styku s potravinami (kuchyně, jídelny, sklady potravin apod.).

Vlastní povrchová úprava

Povrchová úprava se provádí válečkem, štětkou, případně po úpravě konzistence (5 – 7% vody) stříkáním. Válečkem je možno povrch strukturovat. Barva se nanáší ve dvou vrstvách s 3 – 4 hodinovým odstupem. Minimální teplota vzduchu a podkladu při práci a vysychání nesmí být nižší než +5oC. Spotřeba činní 0,3 – 0,5 kg/m2 na dva nátěry podle hrubosti struktury.

Přeprava a skladování Výrobek se skladuje a přepravuje v původních obalech, musí se chránit před mrazem, střídáním teplot a přímým působením slunečního záření. Záruční doba výrobku je 24 měsíců ode dne výroby při zachování všech přepravních a skladovacích podmínek. Dodržování hygienických podmínek při aplikaci je uvedeno na etiketách výrobku.

Balení

5, 15, 25 kg

Základní technické parametry

Přídržnost k sádrokartonu
0,2 Mpa 100% v sádrokart.
Kryvost
1
Činitel světelného odrazu
0,8
Obsah netěkavých složek
min. 65%
Bělost
min. 90%