SAMARIT

Popis

Samarit je jednosložková stěrková hmota červenohnědé nebo šedé barvy, řídké prstovité konzistence, roztékavá a samovolně ustavující hladinu, dobře roztíratelná Hladkou stěrkou do tenké vrstvy, bez nehomogenit. Dobře lne k savým i nesavým podkladům, je ředitelná vodou. Povlak o tloušťce 2 mm není náchylný na tvorbu povrchových trhlin a jiných poruch. Barevně se nemění a je trvale pružný a ohebný.

Použití

Výrobek Samarit je určen pro vytváření hydroizolačních povlaků vodorovných a mírně skloněných konstrukcí do 10º , především střešních konstrukcí. Je vhodný pro vytváření pomocných hydroizolačních vrstev krytin z asfaltových pásů. Zároveň má velmi dobré izolační a ochranné vlastnosti na pozinkovaných střešních plaštích a plechových střechách. Povlak odolává stékající vodě a povětrnostním vlivům. Není schopen ododolávat ale vodě tlakové. Má výbornou přídržnost k betonu, eternitu, pozinkovanému plechu a asfaltovým pásům. Samarit je schopen utěsňovat konstrukční mikrotrhliny a trhliny vlasové. Dilatační spáry a aktivní trhliny je nutno předem zatmelit akrylátovým tmelem nebo tmelem ST 5 (výrobce Den Braven) a to po předchozí penetraci vždy za 6 – 8 hodin v závislosti na okolní teplotě vzduchu a relativní vlhkosti.

Zabudování do stavby

Podklad pro výrobek musí být suchý, čistý, soudržný, pevný a bezprašný. Zároveň je nutné se zbavit starých loupajících se nátěrů. Savé i nesavé podklady se penetrují ředěnou hmotou Samarit nebo Axilátem 412 a to 1 : 4 s vodou. ( 1 díl Samariu a 4 díly vody) Penetrační nátěr se nechá řádně zaschnout a nanese se první vrstva Samariu o tloušťce cca 0,8 mm, která se roztírá štětcem nebo kartáčem na tyči s krátkým chlupem. Po 12 – 24 hodinách v závislosti na okolní teplotě vzduchu se nanáší druhá vrstva ve stejné tloušťce. Dbejte na to aby prodleva mezi jednotlivými nátěry nebyla zbytečně dlouhá aby nedošlo k většímu zaprášení předcházející vrstvy. Obvyklá spotřeba materiálu je oko 2,5 kg na m². Na plechové střechy se spotřeba pohybuje okolo 1,2 kg/m² ve dvou vrstvách.

Výrobek se nesmí použít na zmrzlý podklad. Teplota vzduchu při aplikaci by neměla klesnout pod 10ºC. Výrobek se smí používat za suchého počasí, kdy nehrozí nebezpečí deště během zasychání povlaku. Prohlídkou zjištěné vady a nedostatky je nutno rychle opravit.

Trvanlivost povlaku se předpokládá 10 – 15 let a lze je prodloužit obnovou nátěru výrobkem téhož druhu.

Doprava a skladování

Samarit je dodáván jako jednosložková kapalná homogenní směs v 15 kg a 40 kg balení. Přepravuje se a skladuje v původních obalech při teplotě od 5º – 25º C Doba skladování je max. 1 rok. Výrobek se aplikuje neředěný, pouze na penetraci se používá produkt ředěný.

Výsledky povinného hodnocení u SZ

Obsah sušiny
78 – 82%
Vodotěsnost povrchové úpravy
max 0,1 l/m²
Tažnost
150%
Pevnost
min.0,8 MPa
Objemová hmotnost
1,44 g/cm²